Fosdalen AS er et av de største bemanningsselskap representert ved bygging av nasjonale og internasjonale offshoreinstallasjoner i Norge.

– Krav oppfylles etter EN.ISO 9001:2015
– Kontinuerlig videreutdanning  av personell
– Kontinuerlig utvikling

Historikken til FAS er også en del av historikken til Fosdalen Industrier AS (FIAS). Da vi startet med omfattende utleie av utenlandsk kvalifisert personell til verkstedindustrien i 2005 var det i regi av FIAS. FAS ble etablert 01.09.2009 som eget bemanningsforetak med hovedfokus på videreføring av utleie av polsk, kvalifisert personell innen sveise/plate/-rørleggerfaget til større aktører innen olje/gass.


Picture taken by photographer Per Heimly

Picture taken by photographer Per Heimly